Byafest/Kyläjuhlat

07 Oktober 2023 kl. 18.30–08 Oktober 2023, 00.00
Mera info senare på Facebook och Instagram/ Lisää info tulossa SOME-kanaville

Plats
Solf UF
Himisbackvägen 1
65450 Solf