Vi tackar Wasa Graphics som möjliggjort att vi detta år kan ge ut infobrev åt våra bybor! 

V Ä L K O M M E N

till Solf ungdomsförenings hemsida